• Beeld
  • Verhaal

Stad Mechelen

Naast strategisch communicatie- en marketingadvies voor het Departement Culturele Zaken van de Stad Mechelen, leverde B & V beeldmateriaal voor de Mechelse cultuurkalender 2009 die in twaalf maanden de krachtlijnen van het lokale cultuurbeleidsplan bundelde in woord en beeld.


www.mechelen.be

‘Het Steen en de Burgers’ is een fascinerend en inzichtrijk boek over de opgravingen van de Mechelse Grote Markt en gaat dieper in op een aantal betekenisvolle aspecten van de gevangenis die zich daar tijdens de middeleeuwen situeerde. B & V verzorgde de eindredactie voor de Dienst Archeologie van de Stad Mechelen.


Het Steen en de Burgers op Archeonet


Archeologie Stad Mechelen